1826 Locust Street, Bainbridge, GA 31717 +1 (212) 269-1000 support@example.com

Portofoliu Institutii Publice

Gradinita cu program prelungit Nr 135, Bucuresti

Liceul Tehnologic Repedea, Jud Maramures

LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI BUSUIOC” Pascani, Jud. Iaşi

Primăria comunei DESA Jud Dolj, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

Scoala Gimnaziala Ion Creanga din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

Liceul Teoretic “Bogdan Voda” din Viseu de Sus, Jud Maramures

Spital Boli infectioase din municipiu Galaţ

Primaria Ludesti - jud. Dambovita, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Constantin Pufan, din municipiul Timişoara

Primaria Bordei Verde, Jud Braila, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

Școala Profesională din comuna Focuri, Jud. iaşi

Școala Profesională din comuna Tătăruși, Jud. Iaşi

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Jud. Iasi

Şcoala Gimnazială Specială nevazatori nr. 1 Bucureşti

Liceului Tehnologic ” Radu Negru” din municipiul Galaţi

WebDesign si optimizare SEO

logo absolut web expert 99a

Promovare prin backlink

Realizarea site primarie conform POCA prevăzute în Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020

 Realizarea site-urilor web primarii POCA prevăzute în Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020

Cerințe generale POCA pentru creare site primarii si consilii locale

Oferim cel mai important aspect: usurinta in administrare web site !

Contract realizare site primarie, termeni tehnici si structura generala

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3 - DURATA CONTRACTULUI

 

Art. 5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

a) Sa defineasca impreuna cu Beneficiarul si sa respecte obiectivele specifice ale proiectului de consultanta.
b) Sa se consulte cu Beneficiarul in realizarea proiectului, toate etapele fiind realizate numai dupa aprobarea in prealabil de catre acesta din urma.
c) Sa realizeze web site-ul la un anumit standard de calitate solicitat si acceptat de catre Beneficiar.
d) Sa respecte termenul de finalizare pentru proiect asigurand lansarea acestuia pe internet la data prevazuta in art. 3.1.

5.2. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

a) Sa achite valoarea contractului in termenul scadent mentionat in factura, in conditiile prezentului contract.
b) Sa asigure suportul necesar pentru desfasurarea proiectului (poze, descrieri, texte personalizate, idei, sugestii,etc).

Art. 6. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

6.1. Toate drepturile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala si drepturile conexe asupra lucrarilor efectuate de Prestator in desfasurarea activitatii descrise la art. 2, apartin Beneficiarului, eventualele lucrari nou create fiind considerate opere la comanda.

6.2. Pentru realizarea prevederilor din prezentul contract, Prestatorul cesioneaza toate drepturile patrimoniale de autor si drepturile conexe asupra lucrarilor in patrimoniul Beneficiarului, intelegand sa nu mai aiba nici o pretentie asupra acestor drepturi. Cesionarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre Prestator catre Beneficiar este exclusiva, pe toate teritoriile si pe o durata nedeterminata. Drepturile patrimoniale de autor care se cedeaza si care nu mai necesita nici o alta autorizare ulterioara, in afara prezentului contract includ, dar fara a se limita la acestea:

producerea oricarei lucrari derivate plecand de la lucrarile originale;
reproducerea integrala sau partiala a lucrarilor;

  1. prezentarea directa a oricarei lucrari derivate;

  2. difuzarea secundara a oricarei lucrari derivate;

  3. dreptul la comunicarea publica a lucrarilor derivate.

 

Art. 7 - CONFIDENTIALITATE

7.1. Avand in vedere obiectul prezentului contract, partile vor pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si tuturor documentelor privind executarea contractului ("Informatia Confidentiala”), indiferent de natura acestora si indiferent de suportul pe care sunt transmise informatiile.

7.2. Partile vor trata Informatia Confidentiala ca fiind strict confidentiala si vor folosi, reproduce sau retransmite Informatia Confidentiala numai in scopul realizarii obiectului contractului si in conditiile prezentului contract.

7.3. Prin informatie confidentiala se va intelege orice informatie, indiferent de suportul pe care este transmisa si care se refera la informatii de ordin tehnic, comercial, marketing sau de know-how ale partilor si care sunt transmise in scopul realizarii obiectului prezentului contract.

7.4. Restrictiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvaluirea Informatiei Confidentiale ce face obiectul acestui Contract nu se vor aplica informatiilor:

care dupa dezvaluirea ca Informatie Confidentiala devin de notorietate, aflandu-se la dispozitia publicului;
care este ceruta sa fie dezvaluita de catre lege, hotarare judecatoreasca sau de catre o autoritate competenta, avand o baza legala pentru a intra in posesia informatiei.

7.5. in cazul incalcarii de catre una dintre parti a clauzei de confidentialitate, dovedita de partea care este prejudiciata, partea in culpa va fi obligata la plata de despagubiri in cuantum egal cu valoarea totala a prezentului contract.

 

Art. 8. DIVERSE

8.1. Prezentul Contract este obligatoriu pentru Parti si nu poate fi modificat decat in scris sub forma unui act aditional semnat de ambele Parti

Prezentul Contract constituie acordul integral al Partilor cu privire la obiectul acestuia si orice discutii, garantii, obligatii, intelegeri sau acorduri anterioare se absorb in prezentul si astfel sunt inlocuite de prezentul Contract.

Prezentul contract nu poate fi modificat cu acordul ambelor Parti prin Anexe.

In cazul in care un termen si/sau prevedere a prezentului contract sau o parte din acesta este declarata nula sau inaplicabila de catre o instanta competenta, doar respectiva prevedere si/sau portiune din contract va fi considerata nula sau inaplicabila si nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.

8.2. Forta Majora.

Nici una dintre Partile prezentului Contract nu va fi raspunzatoare legal de neindeplinirea prezentului Contract si neindeplinirea obligatiilor contractuale daca presupusa neexecutare este datorata oricarui eveniment considerat in mod rezonabil a fi eveniment de forta majora. Partea care invoca evenimentul de forta majora va notifica cealalta Parte in scris in termen de 5 zile lucratoare de la producerea unui asemenea eveniment, iar prin notificare Partea va lua toate masurile disponibile si necesare in scopul limitarii efectelor negative ale evenimentului de forta majora. Pe durata perioadei de forta majora Beneficiarul nu isi va achita obligatiile de plata fata de Prestator, iar in cazul in care evenimentul de forta majora depaseste 30 de zile calendaristice, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sa inceteze imediat prezentul Contract

8.3. Legea Aplicabila. Prezentul Contract, continutul sau, si orice disputa care se ridica din prezentul va fi interpretata in conformitate cu legea romana.

8.4. Solutionarea Disputelor. In cazul unei dispute care apare din sau in legatura cu prezentul Contract, Partile vor incerca de buna credinta sa ajunga la o intelegere amiabila. Daca nu se ajunge la o intelegere amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la prima notificare a disputei, disputa va fi solutionata de catre instantele de judecata competente.

8.5. Toate notificarile si comunicarile realizate intre parti in considerarea prezentului contract se vor face valabil la adresele indicate din Factura aferenta prezentul contract.

 

Art 9. DISPOZITII FINALE

9.1 Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, si a legislatiei romane in materie, in vigoare.

9.2 Prezentul contract intra in vigoare la data inceperii perioadei de facturare de pe verso si numai dupa ce plata efectuata de catre beneficiar a ajuns in contul furnizorului conform datei scadente din factura.

9.3 Prin acceptarea prezentului contract, orice contract existent deja intre furnizor si beneficiar se considera incheiat amiabil prin acordul ambelor parti.

 

Art. 10. Detalii tehnice

Site-ul va fi realizat cu respectarea riguroasă a tuturor cerinţelor referitoare la realizarea site-urilor web prevăzute în „Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020" (http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2016/04/MIV-POCA-2014-2020.pdf); Achiziţia, înregistrarea și administrarea domeniului se vor asigura de către Beneficiar; Hosting-ul va fi asigurat de către Beneficiar. Site-ul va fi structurat în site web public disponibil tuturor utilizatorilor şi modulele specializate oferite de prestator prin care va putea fi administrat, actualizat şi modificat cu uşurinţă, de către utilizatori cu rol de administratori sau operatori autentificați ca atare în sistem prin user name şi parolă. Activitatea acestora se va jurnaliza.

10.1 Sursa necompilata poate fi Open Sourse in limitele licencei GNU https://ro.wikipedia.org/wiki/Licența_Publică_Generală_GNU . Prestatorul va livra integral Beneficiarului codul sursa creat de acesta în cadrul procesului de dezvoltare. Componentele software create de firme terțe (inclusiv tema și modulele custom) vor fi livrate cu licențele aferente, care să permită folosirea nelimitată a acestora de către Beneficiar. Deployment-ul site-ului se va realiza de către Prestator online şi cu notificarea Beneficiarului pornindu-se de la sursele livrate.

10.2 Compatibilitate şi accesibilitate web. Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate web acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale. Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarearapidă a conţinutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de browser sau platforma utilizatorilor cu dizabilitati.

10.3 Grafica si structura. Trebuie să creeze un concept vizual unitar şi recognoscibil. Stilul de scriere trebuie să fie unitar în toate paginile înfuncţie de categorie (titlu, cap lista, lista, text, etc.), respectând „Manualul de identitatevizuală POCA 2014-2020" mai sus-menţionat. Site-ul va conţine, pe lângă pagina principală (home), cel puțin următoarele secțiuni: prezentare generală a Beneficiarului, descrierea programului POCA 2014-2020, descrierea proiectului SIPOCA 53, noutăți, activități, proceduri de achiziții publice, galerie foto şi film, calendarul evenimentelor, newsletter, contact.

10.4 Pagina principală va conţine un banner compus din logo-ul Beneficiarului şi elementele de identitate vizuală POCA, care va apărea în toate secțiunile enumerate; Site-ul va conţine meniuri. Fiecare meniu va putea avea o structură arborescentă desubmeniuri. Meniul principal va asigura accesul utilizatorului la toate secțiunile website-ului, indicând utilizatorului pagina vizualizată prin evidenţierea butonului din meniu corespunzător secțiunii selectate;

10.5 Comunicativitate. Prestatorul va efectua cel puţin două şedinţe de analiză la sediul Beneficiarului pentru stabilirea conţinutului site-ului în conformitate cu cerinţele detaliate ale acestuia şi va întocmi specificațiile de analiză, care vor fi avizate de beneficiar. Furnizorul va prezenta Beneficiarului conceptul grafic spre aprobare, înainte de proiectarea şi realizarea propriu-zisă a site-ului;

10.6 Vizibil in cautari, compatibilitate si securitate web. Va putea fi instalat pe platforma Linux; Va fi compatibil cu standardele HTML5, CSS3, Javascript; Va fi responsive, adaptându-se la ecrane wide, standard, tablete şi telefoane mobile; Va respecta cerințele descrise de SANS Institute, enunţate la https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/securecode/security-checklist-web-application-design-1389; În urma verificărilor de securitate efectuate cu https://www.scanmyserver.com, nu este permisă identificarea unor vulnerabilități de nivel mediu sau înalt; Va respecta cerințele descrise de SANS Institute, enunţate la https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/securecode/security-checklist-web-application-design-1389; Va oferi facilitatea contorizării numărului de accesări pe fiecare pagină creată. Site-ul va fi înscris în unul dintre sistemele de monitorizare a traficului (de exemplu: GoogleAnalytics). Va fi inscris/indexat si va contine fisiere specifice scanarii ( prin crawler - structurii proprii de catre motoarele de cautare https://www.google.com/intl/ro/search/howsearchworks/crawling-indexing/ ) . Vizibil in cautari prin Optimizare SEO Off-Page: site-ul Beneficiarului va fi inscris in directoare web si alte site-uri de profil, asfel ca raspunsul motoarelor de cautare sa contina adresa Beneficiarului in prima pagina.

10.7 Va conţine search engine cu filtre; Conţinutul multimedia trebuie să poată fi redat direct in browser şi va fi optimizat pentru utilizarea cel putin a browser-elor: Internet Explorer/Edge, Firefox, Chrome, Safari,ultimele 2 versiuni; Va oferi posibilitatea transmiterii unui newsletter configurabil; Va oferi facilitatea de acces a utilizatorilor autentificați cu restricţionare după IP-ul sursă.

10.8 Va beneficia de componenta DGPR care va permite administrarea fisierelor cookie.

10.9 Performanță. Timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 5 sec. în funcţie de tipul de conexiune la internet de care dispune utilizatorul; Număr mediu de utilizatori concurenți:1000; Capacitatea de a suporta cel puțin 20 de utilizatori interni cu diverse roluri inclusiv de administrare; Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens.

10.10 Testare, termenele de realizare, serviciile de mentenanță și suport tehnic. Site-ul va fi realizat în maximum 45 zile lucrătoare, după cum urmează: Şedinţele de analiză se vor desfăşura în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de prestări servicii între Beneficiar şi Prestator; Specificațiile de analiză realizate de Prestator, în intervalul specificat mai sus, vor fi aprobate de Beneficiar în maximum 2 zile lucrătoare;

10.11 Conceptul grafic va fi prezentat de Prestator şi aprobat de Beneficiar în maximum 3 zile lucrătoare; Site-ul va fi realizat de prestator, în conformitate cu documentația mai sus-menţionată, livrat Beneficiarului şi instalat online pentru testare în maximum 10 zile lucrătoare;

10.12 Beneficiarul va realiza testarea şi va transmite feedback consolidat Prestatorului în maximum 5 zile lucrătoare. Remedierea deficiențelor constatate în etapa de testare se va realiza în maximum 5 zile lucrătoare. Site-ul va fi lansat în producţie şi va fi testat în acest mediu pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare finalizată cu procedura de acceptanță a serviciilor prestate, a platformei realizate, a tuturor livrabilelor solicitate, inclusiv a serviciilor de instruire şi manualului de utilizare online pentru administratori şi operatori; În intervalul de dezvoltare şi testare a site-ului Prestatorul va prelucra şi va introduce conținutul acestuia pus la dispoziția sa de către Beneficiar

10.13 Servicii de mentenanţă şi suport tehnic. Prestatorul se obligă să asigure servicii de mentenanţă şi suport tehnic începând din luna următoare efectuării procedurii de acceptanță a tuturor livrabilelor solicitate, pe toată perioada de derulare a contractului, respectiv până la data maximă a finalizării implementării proiectului, on-line printr-o conexiune de tip VPN sau la sediul Beneficiarului, în funcţie de natura problemelor apărute. Activitățile de mentenanță vor cuprinde remedierea tuturor problemelor sesizate pe parcurs: a funcţionalităţilor implementate defectuos care prezintă blocaje/scăderi deperformanță în condiții de exploatare în mediul real de lucru, a viciilor ascunse de programare şi corectarea erorilor apărute (bug-uri).

10.14 De asemenea, vor acoperi dezvoltări suplimentare pentru actualizări legislative care pot avea impact asupra site-ului creat, solicitări ale Autorităţii de Management POCA referitoarela realizarea site-urilor web create prin linii de finanțare dedicate, eventuale modificări ale Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020, apariţia unor noi versiuni ale browser-elor specificate la cerinţele tehnice pe perioada de derulare a contractului. În cadrul serviciilor de suport tehnic, Beneficiarul poate solicita prestatorului prelucrări de conținut multimedia, de exemplu, dar nelimitându-ne la eventuale prelucrări de fișiere video într-un format compatibil şi optimizat pentru vizualizare online, şi adăugarea acestuia pe site, în limita a 3 postări/lună.

10.15 Infrastructura de tip Help-Desk a Prestatorului. Help-desk: Centru de Asistenţă Tehnică şi Suport incluzând minimum următoarele componente/funcţionalități: proces complet de gestiune a incidentelor de la clienţi: preluare incidente, înregistrare incidente, trasabilitate incidente, escaladare incidente, raportare către clienţi; ataşare de documente descriptive pentru diferite momente în fluxul de rezolvare a incidentelor; aplicație specifică şi personal calificat propriu, pentru gestionarea incidentelor; punct unic de contact în preluarea apelurilor pentru intervenții, canale de comunicații dedicate pentru asistenta tehnică la clienți (linie telefonică dedicată, email dedicat etc.); posibilitatea de a asigura asistenta tehnică client pe diverse niveluri de prioritate si timp de răspuns; notificări automate incidente; proceduri de închidere a incidentelor.

Valoare contract _____ RON. Detalii SEAP: Mentenanta site - cod de identificare achizitie ………………………. din Data……………….

Recomand si articolul Creare site primarii - o comunicare permanenta cu comunitatea

 

Alba Iulia Arad Piteşti Bacău Oradea Bistriţa Botoşani Braşov Brăila Bucureşti Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 6 Buzău Reşiţa Călăraşi Cluj-Napoca Constanţa Sfântu Gheorghe Târgovişte Craiova Galaţi Giurgiu Târgu Jiu Miercurea Ciuc Deva Slobozia Iaşi Buftea Baia Mare Drobeta-Turnu Severin Târgu Mureş Piatra Neamţ Slatina Ploieşti Satu Mare Zalău Sibiu Suceava Alexandria Timişoara Tulcea Vaslui Râmnicu Vâlcea Focsani Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița-Năsăud Botoșani Brașov Brăila București Buzău Caraș-Severin Călărași Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea  Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița-Năsăud Botoșani Brașov Brăila București Buzău Caraș-Severin Călărași Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Alba Iulia Arad Piteşti Bacău Oradea Bistriţa Botoşani Braşov Brăila Bucureşti Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 6 Buzău Reşiţa Călăraşi Cluj-Napoca Constanţa Sfântu Gheorghe Târgovişte Craiova Galaţi Giurgiu Târgu Jiu Miercurea Ciuc Deva Slobozia Iaşi Buftea Baia Mare Drobeta-Turnu Severin Târgu Mureş Piatra Neamţ Slatina Ploieşti Satu Mare Zalău Sibiu Suceava Alexandria Timişoara Tulcea Vaslui Râmnicu Vâlcea Focsani

Noutăti pe email