logo absolut web expert 99a

Portofoliu Institutii Publice

Gradinita cu program prelungit Nr 135, Bucuresti

Liceul Tehnologic Repedea, Jud Maramures

LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI BUSUIOC” Pascani

Primăria comunei DESA Jud Dolj, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

Scoala Gimnaziala Ion Creanga din comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

Scoala Gimnaziala Miroslovesti, Jud Iasi

Liceul Teoretic “Bogdan Voda” din Viseu de Sus, Jud Maramures

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 BOTOȘANI - in colaborare

Primaria Ludesti - jud. Dambovita, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

 - Botosani, In colaborare web design

Primaria Bordei Verde, Jud Braila, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

Liceul Tehnologic "Elie Radu" Botosani - in colaborare web design

Primaria Hulubesti - jud. Dambovita, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

Centrul de Pregătire și Perfecționare Profesională Botosani 

Scoala gimnaziala "Alexandru Vlahuta" Jud. Iasi

Primaria Hudesti - Jud Botosani, site-ul oficial administrat de primarie si consiliul local

 Realizarea site-urilor web primarii POCA prevăzute în Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020

Realizarea site primarie conform POCA prevăzute în Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020

Cerințe generale POCA pentru creare site primarii si consilii locale

Oferim cel mai important aspect: usurinta in administrare web site !

Realizare site primarie, termeni tehnici si structura generala

Site-ul va trebui să fie realizat cu respectarea riguroasă a tuturor cerinţelor referitoare la realizarea site-urilor primarii online web prevăzute în „Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020"(http://www.fonduriadministratie.ro/wp-content/uploads/2016/04/MIV-POCA-2014-2020.pdf);Achiziţia, înregistrarea și administrarea domeniului se vor asigura de către Beneficiar;Hosting-ul va fi asigurat de către Beneficiar;

Site-ul va fi structurat în site web public disponibil tuturor utilizatorilor şi modulele specializate oferite de prestator prin care va putea fi administrat, actualizat şi modificatcu uşurinţă, de către utilizatori cu rol de administratori sau operatori autentificați ca atareîn sistem prin username şi parolă. Activitatea acestora se va jurnaliza.

 

Sursa necompilata

Sursa necompilata poate fi Open Sourse in limitele licencei GNU https://ro.wikipedia.org/wiki/Licența_Publică_Generală_GNU . Prestatorul va livra integral Beneficiarului codul sursa creat de acesta în cadrul procesului de dezvoltare. Componentele software create de firme terțe (inclusiv tema și modulele custom) vor fi livrate cu licențele aferente, care să permită folosirea nelimitată a acestora de către Beneficiar. Deployment-ul site-ului se va realiza de către Prestator online şi cu notificarea Beneficiarului pornindu-se de la sursele livrate pentru creare site primarii.

Compatibilitate şi accesibilitate web

Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniu;

Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarearapidă a conţinutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent debrowser sau platforma utilizatorilor.

Utilizatorul nu necesite o pregatire de tip curs de programare web ci doar doar notiuni generale de utilizare editor de tip Office Word Microsoft si verificarea/informare a suportului video pentru operatii dificile punctuale, utilizand functii copy/paste frecvent in administrare site primarii.

"Accesibilitatea web” poate fi definită ca fiind capacitatea persoanelor cu dizabilitati de a observa, înţelege, naviga şi interacţiona cu spaţiul Web. Accesibilitatea web se adresează tuturor dizabilităţilor senzoriale şi motorii ce afectează accesul la Web. Este definit ca fiind „ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, precum şi măsurile de adaptare a mediului informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esenţial de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor persoanelor cu handicap în societate.” Toate site-urile web ale administraţiei publice vor oferi varianta accesibilizată a acestora, pentru a putea răspunde nevoilor de informare şi accesare ale persoanelor cu dizabilitati. Pentru a permite tuturor persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilitati, acces egal la conţinutul site-urilor web, precum şi la serviciile on-line, se recomandă eliminarea barierelor în utilizarea paginilor web.

Grafica si structura in creare site primarii

Propunerile grafice trebuie să creeze un concept vizual unitar şi recognoscibil. Stilul de scriere trebuie să fie unitar în toate paginile înfuncţie de categorie (titlu, cap lista, lista, text, etc.), respectând „Manualul de identitatevizuală POCA 2014-2020" mai sus-menţionat;

Site-ul va conţine, pe lângă pagina principală (home), cel puțin următoarele secțiuni:prezentare generală a Beneficiarului, descrierea programului POCA 2014-2020, descriereaproiectului SIPOCA 53, noutăți, activități, proceduri de achiziții publice, galerie foto şifilm, calendarul evenimentelor, newsletter, contact. Detalii de structura obligatorie pentru creare site primarii.

Pagina principală va conţine unbanner compus din logo-ul Beneficiarului şi elementele de identitate vizuală POCA, careva apărea în toate secțiunile enumerate;Site-ul va conţine meniuri. Fiecare meniu va putea avea o structură arborescentă desubmeniuri.

Meniul principal va asigura accesul utilizatorului la toate secțiunile website-ului, indicând utilizatorului pagina vizualizată prin evidenţierea butonului din meniucorespunzător secțiunii selectate;

Comunicativitate

Prestatorul va efectua cel puţin două şedinţe de analiză la sediul Beneficiarului pentrustabilirea conţinutului site-ului în conformitate cu cerinţele detaliate ale acestuia şi vaîntocmi specificațiile de analiză, care vor fi avizate de beneficiar;

Furnizorul va prezenta Beneficiarului conceptul grafic spre aprobare, înainte de proiectarea şi realizarea propriu-zisă de creare site primarii;

Caracteristici de compatibilitate si securitate web

Vizibil in cautari, compatibilitate si securitate web. Va putea fi instalat pe platforma Linux; Va fi compatibil cu standardele HTML5, CSS3, Javascript; Va fi responsive, adaptându-se la ecrane wide, standard, tablete şi telefoane mobile;

Va respecta cerințele descrise de SANS Institute, enunţate la https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/securecode/security-checklist-web-application-design-1389; În urma verificărilor de securitate efectuate cu https://www.scanmyserver.com, nu este permisă identificarea unor vulnerabilități de nivel mediu sau înalt; Va respecta cerințele descrise de SANS Institute, enunţate la https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/securecode/security-checklist-web-application-design-1389; Va oferi facilitatea contorizării numărului de accesări pe fiecare pagină creată.

Site-ul va fi înscris în unul dintre sistemele de monitorizare a traficului (de exemplu: GoogleAnalytics). Va fi inscris/indexat si va contine fisiere specifice scanarii ( prin crawler - structurii proprii de catre motoarele de cautare https://www.google.com/intl/ro/search/howsearchworks/crawling-indexing/ ) .

Vizibil in cautari prin Optimizare SEO Off-Page: site-ul Beneficiarului va fi inscris in directoare web si alte site-uri de profil, asfel ca raspunsul motoarelor de cautare sa contina adresa Beneficiarului in prima pagina.

Performanță

Timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 5 sec. în funcţie de tipul de conexiune la internet de care dispune utilizatorul;

 Număr mediu de utilizatori concurenți:1000; Capacitatea de a suporta cel puțin 20 de utilizatori interni cu diverse roluri inclusiv de administrare;Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens. 

Testare, termenele de realizare, serviciile de mentenanță și suport tehnic

Site-ul va fi realizat în maximum 35 zile lucrătoare, după cum urmează:

Şedinţele de analiză se vor desfăşura în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de prestări servicii între Beneficiar şi Prestator;-

Specificațiile de analiză realizate de Prestator, în intervalul specificat mai sus, vor fi aprobate de Beneficiar în maximum 2 zile lucrătoare;

Conceptul grafic va fi prezentat de Prestator şi aprobat de Beneficiar în maximum 3 zilelucrătoare;Site-ul va fi realizat de prestator, în conformitate cu documentația mai sus-menţionată,livrat Beneficiarului şi instalat la sediul acestuia pentru testare în maximum 10 zilelucrătoare;

Beneficiarul va realiza testarea şi va transmite feedback consolidat Prestatorului înmaximum 5 zile lucrătoare. Remedierea deficiențelor constatate în etapa de testare se va realiza în maximum 5 zilelucrătoare. Site-ul va fi lansat în producţie şi va fi testat în acest mediu pentru o perioadă de 5 zilelucrătoare finalizată cu procedura de acceptanță a serviciilor prestate, a platformeirealizate, a tuturor livrabilelor solicitate, inclusiv a serviciilor de instruire şi manualului deutilizare pentru administratori şi operatori;În intervalul de dezvoltare şi testare a site-ului Prestatorul va prelucra şi va introduce conținutul acestuia pus la dispoziția sa de către Beneficiar

Servicii de mentenanţă şi suport tehnic

Prestatorul se obligă să asigure servicii de mentenanţă şi suport tehnic începând din lunaurmătoare efectuării procedurii de acceptanță a tuturor livrabilelor solicitate, pe toată perioadade derulare a contractului, respectiv până la data maximă a finalizării implementării proiectului, on-line printr-o conexiune de tip VPN sau la sediul Beneficiarului, înfuncţie de natura problemelor apărute. Activitățile de mentenanță vor cuprinde remedierea tuturor problemelor sesizate peparcurs: a funcţionalităţilor implementate defectuos care prezintă blocaje/scăderi deperformanță în condiții de exploatare în mediul real de lucru, a viciilor ascunse de programareşi corectarea erorilor apărute (bug-uri).

De asemenea, vor acoperi dezvoltări suplimentare pentru actualizări legislative care potavea impact asupra site-ului creat, solicitări ale Autorităţii de Management POCA referitoarela realizarea site-urilor web create prin linii de finanțare dedicate, eventuale modificări ale Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020, apariţia unor noi versiuni ale browser-elorspecificate la cerinţele tehnice pe perioada de derulare a contractului. În cadrul serviciilor de suport tehnic, Beneficiarul poate solicita prestatorului prelucrări deconținut multimedia, de exemplu, dar nelimitându-ne la eventuale prelucrări de fișiere videoîntr-un format compatibil şi optimizat pentru vizualizare online, şi adăugarea acestuia pe site,în limita a 3 postări/lună.

Acest tip de servicii vor administrate utilizând infrastructura de tip Help-Desk a Prestatorului.

Help-desk: Centru de Asistenţă Tehnică şi Suport incluzând minimum următoarele componente/funcţionalități: proces complet de gestiune a incidentelor de la clienţi: preluare incidente, înregistrareincidente, trasabilitate incidente, escaladare incidente, raportare către clienţi;ataşare de documente descriptive pentru diferite momente în fluxul de rezolvare a incidentelor;- aplicație specifică şi personal calificat, propriu, pentru gestionarea incidentelor;- punct unic de contact în preluarea apelurilor pentru intervenții, canale de comunicații dedicate pentru asistenta tehnică la clienți (linie telefonică dedicată, email dedicat etc.);posibilitatea de a asigura asistenta tehnică client pe diverse niveluri de prioritate si timp derăspuns;notificări automate cu privire la tratarea incidentelor;proceduri de închidere a incidentelor.

Valoare contract creare site primarie: 2880 RON, detalii SEAP, CUI 36246651, Cod CPV 73413000-8 Realizare site web :Go On 2880 institutie publica conform POCA.

Recomand si articolul Creare site primarii - o comunicare permanenta cu comunitatea

 

Alba Iulia Arad Piteşti Bacău Oradea Bistriţa Botoşani Braşov Brăila Bucureşti Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 6 Buzău Reşiţa Călăraşi Cluj-Napoca Constanţa Sfântu Gheorghe Târgovişte Craiova Galaţi Giurgiu Târgu Jiu Miercurea Ciuc Deva Slobozia Iaşi Buftea Baia Mare Drobeta-Turnu Severin Târgu Mureş Piatra Neamţ Slatina Ploieşti Satu Mare Zalău Sibiu Suceava Alexandria Timişoara Tulcea Vaslui Râmnicu Vâlcea Focsani Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița-Năsăud Botoșani Brașov Brăila București Buzău Caraș-Severin Călărași Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea  Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița-Năsăud Botoșani Brașov Brăila București Buzău Caraș-Severin Călărași Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Satu Mare Sălaj Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vaslui Vâlcea Vrancea Alba Iulia Arad Piteşti Bacău Oradea Bistriţa Botoşani Braşov Brăila Bucureşti Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 Sec 6 Buzău Reşiţa Călăraşi Cluj-Napoca Constanţa Sfântu Gheorghe Târgovişte Craiova Galaţi Giurgiu Târgu Jiu Miercurea Ciuc Deva Slobozia Iaşi Buftea Baia Mare Drobeta-Turnu Severin Târgu Mureş Piatra Neamţ Slatina Ploieşti Satu Mare Zalău Sibiu Suceava Alexandria Timişoara Tulcea Vaslui Râmnicu Vâlcea Focsani

Please publish modules in offcanvas position.